Att tänka på innan markberedaren kommer

 

» Hyggesrensning

Eventuell hyggesrensning ska alltid ske innan markberedning.

Allmänningsbidrag betalas ej ut om hyggesrensning ej gjorts.

 

» Markförhållanden

Kan maskinen ta sig till hygget? Blöta partier, bäckar m.m. kan vara svåra att ta sig över.

Kontakta oss om du är osäker.

Måsta andra fastigheter korsas är det din skyldighet  att kontakta berörda markägare.

» Rågångar
Rågångar ska vara tydligt markerade. 
Forn och kulturlämningar ,stigar och andra områden som inte ska markberedas måste markeras  ut i förväg.

 

 

 

 

 

 

Markberedning

 

Vi utför markberedning åt  bl.a. Sveaskog, SCA, Billerudkorsnäs, Norra Skogsägarna och  Jsa.

Jobbet utförs med en hydraulisk driven harv där man varierar tryck och rotation steglöst.

Det går även att köra med lättningstryck, dvs. att det går att justera armarnas lyftkraft tills de till slut lättar. På så sätt går det att köra även på lätta marker utan att göra för stor åverkan. Det finns även ett läge för intermittent körning.

 

I företaget finns mer än 40 års erfarenhet av markberedning.
Vi har ett hundratal referensobjekt runt om i Norrbottens län och självklart har vi Grönt kort för markberedning.

 

Efter utfört arbete finns möjlighet att få ut en GPS logg där du ser hur varje spår är kört. Detta underlättar vid plantering och är samtidigt ett kvitto på att hela arealen är körd.

 

Hör av dig i god tid om du är intresserad av markberedning. Genom planering har vi större möjlighet att samordna objekt och minska kostnaden för dig.

 

Kontakta oss för en offert på just ditt objekt. 

 

 

 

 

Markberdning åt Skogforsk 2014