Vi utför t.ex.

 

» Hyggesrensning

 

» Ungskogsröjning

 

» Plantskogsröjning 

 

» Plantering

 

» Frösådd

 

» Rågångsunderhåll

 

» Inventeringar

 

» Manuell avverkning

 

 

 

 

 

Manuella jobb

 

 

Vi utför även en hel del manuella jobb. 

Bland annat plantering, frösådd och röjning.

Vi brukar ha ett röjarlag igång som sysslar med både hyggesrensning, plant och ungskogsröjning.

Självklart har vi Grönt kort för röjning.

För plantering och frösådd tas tillfällig arbetskraft in efter behov. 

Vi röjer även rågångar och kraftledningsgator samt utför en del manuell avverkning. 

Vi har även "Råd och Skydd" utbildning för arbete vid järnväg.